De Spinaker SO Wijdenes
School voor speciaal onderwijs

De Spinaker Wijdenes is een openbare school voor Speciaal Onderwijs in de kop van Noord-Holland. Wij geven onderwijs aan moeilijk lerende leerlingen met een psychatrische diagnose en kunnen geen onderwijs volgen binnen een reguliere school. Naast onderwijs ontvangen alle leerlingen die bij ons komen een behandeling bij Parlan. In Wijdenes hebben wij 2 klassen waar in maximaal 18 leerlingen onderwijs kunnen volgen. Op onze dependance in Alkmaar aan de Sperwerstraat is ruimte voor maximaal 7 leerlingen.