Onze Leerlingen en de school

Onze doelgroep
De school richt zich op onderwijs voor kinderen van 5 t/m 13 jaar die door een gedrag- en/of psychiatrische diagnose worden gehinderd in hun leerontwikkeling en tevens functioneren op een zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt niveau. Naast het onderwijs zijn alle kinderen bij Parlan in behandeling. 

Vaak heeft er een opeenstapeling van problematieken plaatsgevonden in de thuis- en/of schoolsituatie. Soms is er sprake van OTS, 75% van de ouders is gescheiden en ongeveer de helft van de kinderen die worden aangemeld wonen niet meer bij de biologische ouders. Ernstige gedragsproblemen doen zich voor. Vaak zijn leerlingen meerdere keren van school gewisseld, hebben er schorsingen plaats gevonden of zitten kinderen langdurig thuis voor ze bij ons worden aangemeld.  

Wij proberen de leerlingen weer plezier in leren terug te geven. Binnen de school staan rust, structuur en regelmaat hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt met hele kleine groepjes en soms individueel.  Binnen ons onderwijs wordt zoveel mogelijk geprobeerd met gedrag rekening te houden.
Dat betekent dat we de leerlingen aanspreken op hun gedrag en dat de leerlingen omgaan met grenzen.
We gaan confrontaties en frustraties niet uit de weg. 
Er wordt gewoon lesgegeven.  

Onderwijsprogramma/ uren onderwijs
De school bestaat uit twee klassen. Een onderbouw en een midden- bovenbouw groep. Voordat uw zoon/ dochter bij ons op school komt, heeft hij/ zij eerst een wenperiode van 3 maanden op de behandelgroep (Parlan). Hierbij wordt er geobserveerd en wordt er na afloop van deze 3 maanden, door de hoofdbehandelaar, een aanbeveling betreft schooluren uitgesproken. 

Het aantal uren onderwijs wat uw kind volgt is afhankelijk van diverse factoren. Er wordt gekeken naar wat uw kind aankan (mogelijkheden), de onderwijsbehoeften, problematiek en de relatie/ achtergrond wat uw kind met school heeft. 

Mocht uw kind nog niet volledig onderwijs volgen, wordt dit opgevangen door de behandeling. 

Algemeen
Voor kinderen is het belangrijk om inzicht te hebben in het verloop van de dag. We maken schoolbreed gebruik van pictogrammen die aangeven wat we die ochtend of middag gaan doen. De activiteiten staan vast. Dit geeft voor de kinderen voorspelbaarheid en structuur. 

Om aangepaste zorg voor elke leerling te bereiken, werken wij volgens het GIP- model. 

Dit is een manier van werken die een doorgaande lijn heeft door de school.

GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.