Aanmelden

Aanmelding leerling

Plaatsing van een leerling/formulieren en procedures:

Via Parlan wordt de Spinaker op de hoogte gebracht van de komst van een nieuwe leerling.

Indien mogelijk komen ouder(s)/verzorger(s) en de nieuwe leerling eerst op school kennismaken.

Voor de plaatsing/inschrijving moet aan een aantal formaliteiten voldaan worden:

  • Een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Onderwijs. (TLV SO)
  • Het aanmeldingsformulier moet worden ingevuld en ondertekend. Scholen zijn verplicht het onderwijsnummer van elke leerling officieel te registreren. Daarom moet er ook een kopie van de beschikking van de belasting of een kopie van de identiteitskaart of ander wettelijk toegestaan document waarop het burger service nummer van uw kind/pupil vermeld is, aan het aanmeldingsformulier toegevoegd worden.
  • Het toestemmingsformulier moet worden ingevuld en ondertekend. Hiermee geeft de ouder(s)/verzorger(s)/jongere toestemming tot het uitwisselen van gegevens tussen:

- de Spinaker en Parlan;

- de Spinaker en de school van herkomst;

- de Spinaker en een eventuele nieuwe school na ontslag van de leerling.

Tevens geldt deze toestemmingsverklaring voor de informatieoverdracht naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg wanneer er sprake is van een verwijzingstraject naar het Speciaal Basisonderwijs .

Voor elke nieuwe leerlingen wordt bij de school van herkomst informatie opgevraagd over zijn/haar presteren en functioneren.

De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht bij wie hun kind/pupil is ingedeeld.